Reionization Redshift
fstar fesc=0.1
fstar fesc=0.01